LED RASVJETA NA ŠETNICI PORED RIJEKE FOJNICE

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline realizuje prvu fazu zamjene postojeće javne rasvjete LED rasvjetom na šetnici pored rijeke Fojnice.

Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Ses“ d.o.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma JP„Zenica“ d.o.o. Zenica.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi: 26.786,68 KM sa PDV-om.

Slika 1

U toku izvođenja radova planirano je da se postavi 18 stubova i 18 LED rasvjetnih tijela.

Projekat zamjene postojeće javne rasvjete LED rasvjetom na šetnici pored rijeke Fojnice realizuje se sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko.

Realizacijom ovog projekta poboljšat će se cjelokupan ambijent, kao i povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka.

Slika 2

Slika 3

Meni