KOMPLETIRANA LED RASVJETA NA PLATOU KSC „MLADOST“

Općina Visoko izvršila je zamjenu postojeće rasvjete LED rasvjetnim tijelima na platou KSC „Mladost“.

Ovi radovi izvršeni su u okviru druge faze zamjene rasvjetnih tijela LED rasvjetnim tijelima u Naselju Luke, a izvođač radova je firma SES d.o.o. Sarajevo.

Slika 2

U narednom periodu očekuje se realizacija i treće faze zamjene rasvjetnih tijela LED rasvjetom u Naselju Luke, u okviru koje je planirano postavljanje LED rasvjete na 53 rasvjetna tijela.

Slika 1

Slika 3

Meni