KOMPLETIRANA LED RASVJETA NA OSVJETLJENJU PROPUSTA U ŠARENIM HANOVIMA (MZ MOŠTRE)

Nastavljeni su radovi na realizaciji treće faze zamjene postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetnim tijelima u naselju Šareni Hanovi – MZ Moštre.

Finalizirani su radovi na osvjetljenju propusta ispod autoputa, što će poboljšati cjelokupni životni ambijent i uticati na sigurnost svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka, jer radi se o izuzetno frekventnoj putnoj dionici.

Slika 1

Realizaciju ovog projekta finansirala je Općina Visoko u saradnji sa Aktivom MZ Moštre i lokalnim privrednicima, a u narednom periodu Općina Visoko nastavlja sa realizacijom mnogobrojnih projekata koji će stanovnicima poboljšati životnu svakodnevnicu.

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Meni