Javni upit Premijeru Vlade FBiH i predsjednicima Klubova zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH – Zašto se Visokom blokira projekat vode?

Obzirom da je na današnjoj 23. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Premijera Vlade Federacije g. Fadila Novalića povučena 10. tačka dnevnog reda: „Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko, a sa ciljem ispravnog i potpunog informisanja javnosti općine Visoko tražimo odgovore na sljedeća pitanja:

1.Zbog čega je Premijer Vlade Federacije BiH povukao prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko ?

2.Da li je Premijer Vlade Federacije BiH imao najavu određenih klubova zastupnika da isti neće podržati usvajanje Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko i ako jeste o kojim klubovima je riječ?

3.Kakav je bio pojedinačni stav svih Klubova zastupnika u Parlamentu Federacije BiH spram Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko?

4.Zbog čega su određeni zastupnici SDA i SBB napustili sjednicu neposredno pred 10. tačku dnevnog reda?

5.Kakav je bio stav Kluba zastupnika SDP spram Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko i kakav je po istom bio stav Jasmine Zubić, zastupnice iz Visokog?

Obavještavamo Vas kao i širu javnost da je procedura kreditnog zaduženja Općine Visoko kod EBRD-a a vezano za projekat vodosnabdijevanja višegodišnja procedura koja je dobila potrebnu saglasnost svih nivoa vlasti i institucija, te da je kreditni aranžman podržan i odobren od strane Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i da isti ima prethodnu saglasnost Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Planirani početak radova na projektu vodosnabdijevanja na području općine Visoko je 14. augusta 2017.g. i isti neće biti prolongiran.

Nećemo dozvoliti da građani općine Visoko budu kolateralna šteta postojanja ili nepostojanja parlamentarne većine niti predmet političkog potkusurivanja pozicije i opozicije, a posebno ne taoci ličnih osveta pojedinaca frustriranih političkim neuspjehom i ličnim političkim ambicijama od kojih građani općine Visoko nemaju koristi već duži niz godina.

Smatramo da stanovnici svih općina u BiH treba da imaju ista prava, iako žive u općinama u kojima izvršnu i zakonodavnu vlast nemaju kandidati iz redova SDA, SDP i drugih parlamentarnih stranaka., posebno ako ta prava plaćaju vlastitim budžetskim i drugim sredstvima i ako je riječ o vodi kao izvoru života i prirodnom resursu.

Građani općine Visoko traže odgovore i ako ih ne dobiju po iste će doći pred zgradu Parlamenta Federacije BiH i Vlade Federacije BiH kao i političkih stranaka koje su parlamentarne u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

mr.sci. Amra Babić

Meni