Izgradnja javne rasvjete u naselju Ozrakovići

U toku je prva faza realizacije projekta izgradnje javne rasvjete u naselju Ozrakovići. Postupkom javne nabavke, kao najpovoljniji izvođač radova, odabrana je firma „MUALVIS“ d.o.o. Visoko. Nadzor nad izvođenjem radova javne rasvjete vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko. U okviru izvođenja radova na ovoj dionici planirano je postavljanje 770 m napojnog kabla i 19 rasvjetnih tijela.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Ozrakovići iznosi 14.981,85 KM sa PDV-om. Projekat izgradnje javne rasvjete u naselju Ozrakovići realizuje se sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu iz Programa Kapitalnih ulaganja u infrastrukturu za 2017. godinu. Realizacijom ovog projekta povećava se stepen sigurnosti građana ovog naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju, te se stvara ljepše i ugodnije životno okruženje.

Meni