Izgradnja javne rasvjete u naselju Čekrekčije

U toku je nastavak izgradnje javne rasvjete u naselju Čekrekčije. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova izabrana je firma „Elvik”. U okviru izvođenja radova na ovoj dionici planirano je postavljanje 14 toplocinčanih stubova, 14 rasvjetnih tijela, 440 metara napojnog kabla, kao i 1 ormar javne rasvjete. Ukupna vrijednost radova na Izgradnji rasvjete iznosi: 29.219,58 KM sa PDV – om. Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Projekat izgradnje javne rasvjete u MZ Čekrekčije realizuje se sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017.godinu. Realizacijom ovog projekta mještanima naselja Čekrekčije se povećava sigurnost i olakšava kretanje svih učesnika u saobraćaju dionicom puta R445.

Meni