Izgradnja i rekonstrukcija mostova

Tokom protekle četiri godine na području općine Visoko izgrađena su tri mosta čija je ukupna vrijednost 431.951,00 KM. Od toga, sredstva za rekonstukciju mosta preko rijeke Bosne u naselju Seoča finansirala je Kantonalna direkcija za ceste u iznosu od 360.000,00 KM, dok je izgradnju mosta u Šaičima, MZ Radovlje u vrijednost od 11.000,00 KM finansirala Općina Visoko u saradnji sa mještanima Radovlja.

Meni