Interventni radovi u naselju Vilajetovići – MZ Arnautovići

U toku su interventni radovi na sanaciji udarnih rupa u naselju Vilajetovići – MZ Arnautovići, na putnoj infrastrukturi koja je u proteklom periodu pretrpjela znatna oštećenja. U narednim danima planirano je asfaltiranje nakon kojeg će saobraćaj kroz ovaj frekventni putni pravac biti sigurniji za vozače i pješake. Radovi se odvijaju nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima i u cijelosti su finansirani iz programa Kapitalnih ulaganja Općine Visoko za 2017. godinu. Realizuju se putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

Meni