Intenzivirani radovi na izgradnji rezervoara u naselju Čekrekčije

Historijski Projekat za stanovnike općine Visoko, koji je kruna četverogodišnjeg rada i napora izvršne i zakonodavne vlasti na stvaranju preduvjeta za rješavanja pitanja vodosnabdijevanja za još 12.000 stanovnika, svakodnevno napreduje, a radovi se realiziraju predviđenom dinamikom.

Intenzivirani su radovi na izgradnji rezervoara u naselju Čekrekčije, a izvođač radova, firma Mibral d.o.o. iz Sarajeva, danas je pristupila betoniranju ploče rezervoara Čekrekčije. Betoniranju ploče na rezervoaru se pristupilo nakon što je nadzor nad izvođenjem radova primio armaturu koja je postavljena. Rezervoar ima 100 kubika i sastoji se od dvije komore i prvi je koji se gradi u početnoj fazi Projekta proširenja gradskog vodovoda.

Plan, za čiju su uspješnu realizaciju odavno stvorene sve tehničke i materijalne pretpostavke, podrazumijeva da korisnici u Čekrekčijama na svojim slavinama oko nove godine imaju gradsku vodu. To će biti voda iz sistema kojim upravlja JKP „Visoko“ koja je higijenski, epidemiološki i bakteriološki kontrolisana.

Radovi na realizaciji Projekta proširenja gradskog vodovoda su započeli 14. avgusta, a do sada je urađeno oko 3 kilometra vodovoda.

U ulici Čaršijska ugrađeno je 300 metara cijevi (DN 300 milimetara) i to u dužini od Sebilja do Kožarskog mosta.

Trenutno se radi čvorište za odvajanje prema naselju Čekrekčije, a u narednom periodu izvršit će se kontrola ispitivanja, nakon čega će se pristupiti asfaltiranju Čaršijske ulice.

Nakon što se uspješno okončaju radovi u prvoj fazi, u drugoj i trećoj fazi realizacije ovog Projekta planirana je revitalizacija izvorišta „Vrutak“, te revitalizacija glavnog izvorišta „Pertac“, a u posljednjoj fazi radovi će se odvijati prema Moštru, gdje je planirano snabdijevanje četiri Mjesne zajednice koje su trenutno bez vodosnabdijevanja.

Konačni cilj da svih 40.000 građana naše općine imaju pitku vodu koja će hemijski, bakteriološki i higijenski biti ispravna, što će podrazumijevati objedinjavanje svih lokalnih vodovoda u jedinstveni sistem pod upravom JKP “Visoko”, te dostojanstveniji život za veliki broj naših sugrađana.

Meni