FONDACIJA, OPĆINA VISOKO I JKP ‘VISOKO’ GRADE 450 METARA PUTA NA RAVNAMA

Nakon odluke Općine Visoko da od ove godine permanentno zatvori za saobraćaj dionicu puta od ulaza u tunele Ravne do izletišta Ravne, pristupilo se realizaciji tog kompleksnog projekta.

Određena je trasa koja će zamijeniti postojeći uski put. Nova trasa skreće od objekta Muzeja Fondacije i prolazi uvalom prema jugu do općinske livade koja izlazi na ‘Žutu gredu’.

Novi regulacioni plan Ravne će odrediti sadržaje na parceli Općine, koji će se kretati od parkinga za turističke autobuse i automobile do ugostiteljskih sadržaja.

Uspostavljanje pješačke zone ispred tunela Ravne doprinjeti će sigurnosti turista i njihovom dužem zadržavanju u ovom dijelu Visokog.

Web Naslovna

Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ je sa zadovoljstvom prihvatila ovu ideju Općine i angažirala znatne finansijske, organizacijske i ljudske resurse za njenu realizaciju.

Fondacija je odlučila da većim dijelom finansira izgradnju prve sekcije puta od Muzeja u dužini od 150 metara.

Pri tome je pristupila gradnji paralelne saobraćajnice koja prolazi parcelom Fondacije i izlazi na parking Fondacije.

Ova sekcija će biti otvorena za saobraćaj tokom dana. i imaće dvojnu funkciju: kao alternativa glavnoj saobraćajnici u slučaju velikih gužvi i, drugo, vodiće ka Fondacijinoj Aero banji i Ljekovitoj šumi.

Prilaz Aero banji će biti sa dva puta koji će formirati kružni tok. Ukupna dužina svih ovih puteva iznosiće oko 450 metara i trajno će riješiti pitanje pristupa tunelima Ravne, parku Ravne 2, izletištu Ravne i Aero banji i parkingu većem broju vozila.

Rampe će biti postavljene prema Aero banji i ti će putevi biti zatvoreni tokom noćnih sati kako ne bi došlo do nepotrebnog zadržavanja i ostavljanja smeća.

Prilikom radova u martu i aprilu 2018. Fondacija je angažirala potrebnu mehanizacija za raščišćavanje terena, probijanje puta, njegovo nasipanje sa 650 kubika grubog tampona i valjanje, dakle bagere, kamione, traktor, valjak.

U kasnijoj fazi, radovima se priključilo Javno komunalno poduzeće ‘Visoko’ sa finim tamponom i njegovim nanošenjem buldožerom.

Općinski tim, predvođen načelnicom, pomoćnikom za ekonomski razvoj te stručnim licima iz Službe za urbanizam redovno su na terenu prateći rezultate rada.

Očekuje sa da prva dionica puta bude spremna za asfaltiranje tokom maja mjeseca. Predviđanja su da u mjesecu junu stupi na snagu općinska odluka o zatvaranju za saobraćaj dijela puta od tunela Ravne do izletišta Ravne.

 

Meni