Federalna vlada podržala inicijativu za donošenje Zakona o uspostavi Grada Visoko

Federalna vlada danas je na 112. sjednici podržala inicijative za donošenje Zakona o Gradu Gračanica i Zakona o uspostavi Grada Visoko, koje su podnijela općinska vijeća Gračanica i Visoko.

U inicijativama je istaknuto da su u ovim općinama usvojene odluke o proglašenju Grada Gračanica i Grada Visoko, te da su ispunjeni uslovi za proglašenje grada propisani Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH.

Meni