Dom naroda Parlamenta FBiH podržao projekat vodosnabdijevanja općine Visoko

Delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH danas su podržali tačku dnevnog reda koja se odnosi na „Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja o Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Visoko“.

Na taj način napravljen je prvi korak ka konačnom otklanjanju nepotrebno stvorenog problema, o kojem se mnogo se govorilo u brojnim bh. medijima, a koji je prouzrokovan potezom Federalnog premijera Fadila Novalića, koji je prije skoro dva mjeseca povukao tačku o Projektu vodosnabdijevanja sa dnevnog reda sjednice, sa obrazloženjem kako nije bilo potrebne većine u Sali Federalnog Parlamenta.

Kasnije je dodatno pojasnio da je tačka povučena iz najbolje namjere, kako se na usvajanje ne bi čekalo novih osam mjeseci. Visočani, pogotovo njih 12 000 koji su trenutno bez vodosnabdijevanja i kojima će ovaj Projekat riješiti najosnoviju životnu potrebu, sa velikom pažnjom su iščekivali ovu sjednicu, nakon koje mogu odahnuti, ali preostaje još da zastupnici u Predstavničkom domu PFBiH podrže ovaj Projekat i usvoje ovu tačku.

Misli su sada okrenute ka redovnoj 24. sjednici Predstavničkog doma PFBiH, koja je zakazana za utorak 26. i srijedu 27. septembra sa početkom u 10 sati. Kao 10. tačka na dnevnom redu naći će se „Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja o Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD – a za realizaciju Projekta vodovod Visoko“. Predsjednici Klubova poslanika – Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dali su bezrezervnu podršku za realizaciju Projekta vodovod Visoko, tako da očekujemo da svoju podršku sada sprovedu u djelo i opravdaju ukazano povjerenje građana.

Potvrđivanjem od strane Doma naroda FBiH i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, sredstva EBRD kredita će postati operativna čime će se otkloniti i posljednja prepreka ka konačnom cilju, a to je: kontinuirano snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za novih 12 000 naših sugrađana.

Meni