Cestovna infrastruktura

U protekle četiri godine (2013-2016) na poručju općine Visoko u cestovnu infrastrukturu uloženo je 2.325.275,06 KM.
Tokom izvođenja radova na izgradnji cestovne infrastukture vršena je unutrašnja kontrola kvaliteta izvedenih radova i građevinskog materijala od strane investitora (Općine Visoko).
Svi izvedeni radovi vršeni su uz stručno – tehnički nadzor i izvedeni su sa općim tehničkim uslovima. Općina Visoko je asfaltirala ukupno 15,13 km dužnih asfaltnog puta gdje je ugrađeno 42.726,65 m asfalta, 18,548 m3 betona i 23.828 kg armature.

Redni broj Naziv projekta Vrijednost radova Godina realizacije Izvor finansiranja
1. Rekonstrukcija ulice Rašidovića,  izgradnja spoja ul. Rašidovića sa ulicom III i asfaltiranje kraka ul.Rašidovića, MZ Stari Grad 200.408,82 KM 2013. Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Općina Visoko

2. Rekonstrukcija puta Ginje – Dvor, MZ Kralupi 125.117,25 KM 2013. Općina Visoko
3. Rekonstrukcija ulice u naselju Helena, MZ Topuzovo Polje 69.657,93 KM 2013. Općina Visoko
4. Rekonstrukcija ulice „25. April” 17.906,18 KM 2013. Općina Visoko
5. Asfaltiranje puta Vrblje, MZ Zimča 36.034,05 KM 2013. Općina Visoko
6. Izgradnja i rekonstrukcija ceste Radovlje-Kondžilo-Brezovik 300.096,77 KM 2013. Vlada FBiH iz GSM licence
7. Rekonstrukcija lokalne ceste Sige – Troholj, MZ Gračanica 15.601,95 KM 2013. Općina Visoko
8. Rekonstrukcija ulice Varoška, MZ Stari Grad 7.336,92 KM 2013. Općina Visoko
9. Rekonstrukcija dijela puta u naselju Zbilje 13.946,40 KM 2014. Vlada FBiH iz GSM licence
10. Asfaltiranje puta u naselju Grajani, MZ Buci 82.307,19 KM 2014. Općina Visoko
  Sanacija odrona na putnoj infr. u MZ Buci 4.095,00 KM 2014. Općina Visoko
11. Asfaltiranje puta Moštre – Kološići 67.319,30 KM 2014. Općina Visoko
12. Asfaltiranje ulice u Carici, MZ Rosulje 14.196,50 KM 2014. Općina Visoko
13. Rekonstrukcija ulice Bare, MZ Rosulje 14.571,41 KM 2014. Općina Visoko
14. Izgradnja puta za ambulantu Moštre 155.960,36 KM 2014. Općina Visoko
15. Izgradnja trotoara od Konzuma do Vatrogasnog doma, Novo Naselje 12.364,78 KM 2014. Općina Visoko
16. Izvođenje radova na putnoj infr. u Uvorićima 35.344,44 KM 2014. Općina Visoko
17. Izgradnja puta za ambulantu Moštre 70.384,20 KM 2014. Općina Visoko
18. Rekonstrukcija ceste Radovlje – Tujlići 19.319,53 KM 2014. Općina Visoko
19. Asfaltiranja puta prema groblju u Arnaut. 2.100,00 KM 2014. Općina Visoko
20. Sanacija radova na putnoj inf.u Gračanici 6.925,00 KM 2014-2015 Općina Visoko
21. Asfaltiranje ulice u naselju Prijeko 7.000,00 KM 2015. Općina Visoko
22. Asfaltiranje puta u naselju Uvorići 46.867,84 KM 2015. Općina Visoko
23. Sanacija šteta na puta u MZ Kralupi 7.500,00 KM 2015. Općina Visoko
24. Rekonstrukcija lok.puta Donja – Gornja Seoča 44.149,84 KM 2015. Općina Visoko
25. Rekonstrukcija lokanog puta Han – Plaholje, MZ Goduša 100.479,57 KM 2015. Općina Visoko

Vlada ZDK

26. Rekonstrukcija lokalnog puta u B. Mahali 64.327,95 KM 2015. Općina Visoko
27. Rekonstrukcija lokalnog puta Donja – Gornja Zimča, MZ Zimča 66.017,85 KM 2015. Općina Visoko
28. Rekonstrukcija lokalnog puta Podvinci – Bogošići, MZ Podvinci 77.870,43 KM 2015. Općina Visoko
29. Sanacija šteta u Bogošićima, MZ Podvinci 5.998,63 KM 2015. Općina Visoko
30. Sanacija šteta na putu u MZ Stari Grad 3.500,00 KM 2015. Općina Visoko
31. Rekonstrukcija lokalnog puta Monjare – Liješeva, MZ Liješeva 68.455,00 KM 2015. Općina Visoko
32. Rekonstrukcija ulice Visočkih brigada, MZ Rosulje 105.265,21 KM 2015-2016 Općina Visoko
33. Rekonstrukcija ulice Izeta Kurtalića, MZ Rosulje 73.596,43 KM 2015. Općina Visoko Min. izbjeglica i raseljenih lica
34. Rekonstrukcija puta Mulići – Buzići – Dobrinje – proširenje postojećih propusta 31.959,71 KM 2015. Općina Visoko
35. Izgradnje pješačke staze u poslovnoj zoni Ozrakovići 164.830,23 KM 2016. Općina Visoko

Fed.min.razvoja i UNDP

36. Asfaltiranje puta u naselju Bulčići 25.478,49 KM 2016. Općina Visoko
37. Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Grab, MZ Dobrinje 29.782,24 KM 2016. Općina Visoko
38. Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Kovačići, MZ Gračanica 24.878,35 KM 2016. Općina Visoko
39. Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Tramošnik – Ulukovac, MZ Gračanica 11.814,98 KM 2016. Općina Visoko
40. Rekonstrukcija dionice puta Brdo u MZ Kološići 7.000,00 KM 2016. Općina Visoko
41. Izvođenje radova na asfaltiranju putne dionice za puta za selo Vidovići 7.000,00 KM 2016. Općina Visoko
42. Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Prhovo 26.391,93 KM 2016. Općina Visoko
43. Postavljanje ležećih policajaca u naselju Radinovići 1.300,00 KM 2016. Općina Visoko
44. Rekonstrukcija lokalnog puta Krč – Bradve, MZ Moštre 19.449,44 KM 2016. Općina Visoko
Meni