Amra_Babic_1_foto_Vanja_Lisac

Babić (Muhamed) Amra rođena je 16. februara 1969. godine u Visokom. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Visokom.

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Diplomirani je ekonomista s certifikatom za samostalnog računovođu i ovlaštenog revizora. U toku radnog vijeka radila je kao šef knjigovodstva u DD „Asfaltgradnja”, direktor filijale BBI banke u Visokom, direktor društva za računovodstvo, financijsko i porezno savjetovanja VGT Consulting, te je obnašala funkciju ministrice finansija ZDK.

U dva mandata obnašala je dužnost vijećnice Općinskog vijeća u Visokom. Tokom profesionalne karijere, bila je član nadzornih odbora i odbora za reviziju u više privrednih društava.

Jedan je od osnivača Općinske organizacije porodica šehida i poginulih boraca Visoko, dugogodišnji aktivista i predsjednik organizacije. Sudionik je niza seminara, konferencija i treninga, a dobitnica je brojnih nagrada i priznanja.

Samohrana je majka tri odrasla sina.

Trenutno na funkciji gradonačelnice Visokog na koju je prvi put izabrana na Lokalnim izborima u oktobru 2012. godine. Na Lokalnim izborima 2016. godine kao nezavisna kandidatkinja ubjedljivo pobjeđuje sve protukandidate sa 12.949 glasova i osigurava novi mandat.

Na Lokalnim izborima 2020. godine, kandidirala se kao nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Grada Visoko.

Meni