Amra_Babic_1_foto_Vanja_Lisac

Babić (Muhamed) Amra rođena je 16. februara 1969. godine u Visokom. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u Visokom.

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Dipomirani je ekonomista sa certifikatom za samostalnog računovođu i ovlaštenog revizora. Samohrana je majka tri odrasla sina.

U toku radnog vijeka radila je kao šef knjigovodstva u DD „Asfaltgradnja”, direktor filijale BBI banke u Visokom, direktor društva za računovodstvo, financijsko i porezno savjetovanja VGT Consulting, te je obnašala funkciju ministrice finansija ZDK.

U dva mandata obnašala je dužnost vijećnice Općinskog vijeća u Visokom.
Bila je član Uprave „Šehin” Banka dd Zenica, član Nadzornog odbora „Šehin TRADE” dd Sarajevo, član Uprave Društva za reviziju Fonda odbor „SIB AR-INVEST” dd Sarajevo, član Odbora za reviziju „UNIS METAL” dd visoko.

Osnivač je i član Upravnog odbora u Općinskoj organizaciji porodica šehida i poginulih boraca općine Visoko.

Sudionik je niza seminara, konferencija i treninga, a neke od najvažnijih su:
-Discussion program švedskog Međunarodnog centra za lokalne demokracije (ICLD) na „lokalnim političkim liderima – jačanje žene u politici”
-Discussion programa Instituta za javnu upravu (IPA) na temu „Jačanje lokalne demokracije”
-IVLP programa (International Visitor Leadership Program) State Departmenta o „lokalnoj samoupravi i gospodarskom razvitku”
-Representatives BiH u Crnoj Gori na konferenciji posvećenoj ženskom poduzetništvu na temu „moć žena”
-Učesnica svjetske konferencije u Kuvajtu na temu „uloga žena u dobrotvornom radu”

Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, od kojih su najvažniji:
-Fondacija CURE- podržati projekt „Osnaživanje žena u političkom životu u Bosni-101 razlog”
-Europski pokret – „Najevropljanka BiH 2014. godine”
-Europski pokret – priznanje za aktivnu društvenu i političku participaciju žena
-Unija Općina Turske i Tika – priznanje za sudjelovanje u istraživačkom programu na temu „zapošljavanje i zbrinjavanje otpada / recikliranje projekata u lokalnim zajednicama”

Trenutno na funkciji gradonačelnice Visokog na koju je prvi put izabrana na Lokalnim izborima u oktobru 2012. godine. Na Lokalnim izborima 02. oktobra 2016. godine kao nezavisna kandidatkinja ubljedljivo pobjeđuje sve protukandidate sa 12.949 glasova i osigurava novi mandat.

Meni