Amra Babić: Za infrastrukturne projekte u Visokom novih cca. 2 miliona KM

ederalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice raspisalo je u decembru 2019. godine Javni poziv za programe pomoći održivog povratka pod nazivom „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020. i 2021. godine.“

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko uputila je ukupno 12 prijava na ovaj Javni poziv, a svi aplicirani projekti su pozitivno ocijenjeni i nalaze se na konačnoj rang listi.

Cilj prijave na ovaj Javni poziv je pomoć u realizaciji projekata izgradnje putne infrastrukture (mostovi, putevi, potporni zidovi, sanacija klizišta, itd.), objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, dječija igrališta, školsko-sportske dvorane, itd.), kao i objekti od značaja za širu društvenu zajednicu (domovi kulture, biblioteke, zdravstveni objekti, fasade objekata, zamjena krovova).

Grad Visoko je aplicirao s osam projekata iz oblasti podrške izgradnji putne infrastrukture:

– Sanacija i asfaltiranje dionice lokalnog puta Kula Banjer, MZ Kula Banjer
– Sanacija i asfaltiranje dionice lokalnog puta Dom Liješeva – Galići, MZ Liješeva
– Asfaltiranje dionice lokalnog puta Zimča put – Ambalunata Moštre, MZ Zimča
– Rekonstrukcija lokalnog puta zaseok Grab, MZ Dobrinje
– Sanacija i asfaltiranje dionice lokalnog puta Bogošići – Bare, MZ Bulčići
– Asfaltiranje lokalnog puta Čifluk – Gornja Bioča, MZ Kralupi
– Izgradnja puta u naselju Zagorice, MZ Tušnjići
– Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Maurovići, MZ Radovlje

Sa tri projekta iz oblasti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera:

– Povećanje energetske efikasnosti na OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje – Sanacija ravnog krova ukupna
– Povećanje energetske efikasnosti na OŠ „Kulin Ban“ – Izrada termofasade
– Izgradnja obdaništa u naselju Prijeko

Sa jednim projektom koji je od značaja za širu društvenu zajednicu:

– Povećanje energetske efikasnosti na JU Dom Zdravlja – Izrada termofasade

Nakon završenog javnog poziva, objavljena je konačna rang lista potencijalnih korisnika za Programe pomoći održivog povratka – izgradnja i sanacija infrastrukture i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru FBiH, broj:03-36-2-333-1743/19 od 30.04.2020.godine. Svi aplicirani projekti Grada Visoko su pozitivno ocijenjeni i nalaze se na konačnoj rang listi. Također, ističemo da je u Javnom pozivu navedeno da maksimalna vrijednost finansiranja po svim projektima za područje jedne općine/grada iznosi 2.000.000,00 KM.
Gradska uprava Visoko zajedno sa predstavnicima mjesnih zajednica učestovala je pripremi aplikacija koja je između ostalog obuhvatala pripremu projektno – tehničke dokumentacije, odobrenja, predmjere i predračune radova i liste povratnika i potencijalnih povratnika.

Zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica što su prepoznali napore Gradske uprave Visoko u pogledu osiguranja kvalitetnijih uslova života povratnika na cijelom području Visokog.

U naredom periodu očekujemo poziv za potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za sve pobrojane projekte.

Meni