Amra Babić: Općina se trudi da poboljša život svih građana, a posebno kada je riječ o osjetljivim kategorijama

Izrada lokalnog akcionog plana put je ka rješavanju problema Roma i Romkinja na području općine Visoko, smatraju iz Omladinske romske inicijative ”Budi mi prijatelj”. To bi bio početak rješavanja problema u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja i drugim segmentima, a to je predloženo tokom okruglog stola ”Položaj marginaliziranih žena u BiH” koji je održan u Visokom u organizaciji inicijative ”Budi mi prijatelj” i Mreže ženskih romskih nevladinih organizacija, uz podršku Misije OSCE-a u BiH.

Okruglom stolu prisustvovao je i šef Misije, ambasador Jonathan Moore koji je kazao da OSCE već godinama sarađuje s organizacijama koje okupljaju Rome i Romkinje. Istakao je da su brojni problemi prisutni u romskim zajednicama, širom države, te da od lokalnih vlasti, najviše, zavisi njihovo rješavanje. Naveo je da aktivnostima kao što je okrugli sto u Visokom nastoje skrenuti pažnju na životna pitanja.

– Za Rome i Romkinje je posebno teško, ima toliko predrasuda, nemaju posla, težak je pristup obrazovanju. Mi želimo skupiti informacije te da zajedno tražimo od odgovarajućih vlasti najbolje rješenje – kazao je Moore. Rekao je da nema konačnih rješenja, ali da neke lokalne zajednice dolaze do njih. Takva je, precizira, Općina Kakanj.

Moore je i s načelnicom Općine Visoko Amrom Babić razgovarao o ovim problemima. Babić je podsjetila da u kontinuitetu sarađuju s OSCE-om. Naglasila je da se Općina trudi da poboljša život svih građana, a posebno kada je riječ o osjetljivim kategorijama.

– Žene, a posebno marginalizirane poput Romkinja su u našem fokusu – istakla je Babić. Najavila je projekt s USAID-om u okviru kojeg će finansijski pokušati osnažiti žensko poduzetništvo, posebno Romkinja.

Članica visočke Omladinske romske inicijative ”Budi mi prijetelj” Melina Halilović kazala je da se od diskriminacije ne može pobjeći i da je ona u velikom porastu, uz druge probleme s kojim se Romi susreću.

– Okrugli sto je jedna od aktivnosti koje provodimo u okviru kampanje mjesec ženskog aktivizma s kojom smo krenuli na Dan žena – kazala je Halilović. Mišljenja je da je Općina Kakanj primjer kako se pomaže romskoj populaciji i da ga trebaju slijediti i drugi. ”Budi mi prijatelj” nekoliko godina radi na rješavanju problema, a pohvalili su se da su veliki broj žena uključili u rad organizacije. Dodala je da s Općinom Visoko imaju saradnju, ali da raditi treba više.

Meni