Ako Vlada Sarajevskog kantona može subvencionirati potrošače plina, tražimo da isto uradi i Vlada ZDK

“Tražim od Vlade Zeničko – dobojskog kantona da po uzoru na Vladu Kantona Sarajevo subvencionira troškove povećanja cijene gasa od 29,29%, odnosno dio cijene JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za iznos povećanja, za domaćinstva i privredne subjekte grada Visoko.

Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povećanju cijene gasa, donesena na 177. sjednici Vlade FBiH, održana dana 25.04.2019. godine je u suprotnosti sa ekonomskim principima i interesima ostalih distributera gasa, osim Federalnog javnog preduzeća “BH GAS”, a posebno na štetu direktnih potrošača gasa – građana i privrednih subjekata sa područja grada Visoko i Kantona Sarajevo, obzirom da je cijena gasa na svjetskom tržištu već duže vrijeme u stalnom padu.

Ukupna potrošnja prirodnog gasa za period od 01.05.2018. do 31.12.2018. godine na području grada Visoko je iznosila 4.100.466 Sm3, a planirana potrošnja za period 01.05.2019. do 31.12.2019. godine je 4.305.489,3 Sm3. Povećanjem nabavne cijene gasa za 29,29% koja se primjenjuje od 01.05.2019. godine cijena gasa se povećava za 0,145 KM/Sm3, odnosno nabavna cijena gasa nije više 0,495 KM/Sm3, nego je 0,64 KM/Sm3.

Od Vlade Zeničko – dobojskog kantona tražim subvencioniranje povećanja cijene gasa prema planovima potrošnje za period 01.05.2019. do 31.12.2019. godine, što iznosi 624.295,95 KM. Vlada Zeničko – dobojskog kantona treba da pokaže odgovornost i zaštiti građane grada Visoko kao jedine potrošače ekološki najprihvatljivijeg energenta u Zeničko – dobojskom kantonu, ali i privredne subjekte, koji proizvodnju baziraju na korištenju gasa, što utiče na opstanak i konkurentnost istih.

Prema dostupnim informacijama na stranici Federalnog zavoda za statistiku, u Mjesečnom statističkom pregledu Federacije Bosne i Hercegovine broj: 5/19 od 30.05.2019. godine navodi se prosječna neto plata za mjesec mart u Zeničko-dobojskom kantonu u iznosu od 780 KM, dok je za Kanton Sarajevo prosječna neto plata 1.142 KM. Bez obzira što je kupovna moć građana Kantona Sarajevo veća za 46,4%, Vlada Kantona Sarajevo će finansirati subvenciju troškova povećanja cijene gasa, isto što i građani grada Visoko očekuju od Vlade Zeničko – dobojskog kantona,” inicijativa je gradonačelnice Visokog, Amre Babić upućena Vladi ZDK.

Meni